Opções
Player 1Legendado
Pokémon 10: O Pesadelo de Darkrai

Pokémon 10: O Pesadelo de Darkrai

6.4
2007
01h 30min
Sinopse

Dialga e Palkia despertam e se encontram numa fenda entre o espaço e tempo. Lá eles começam uma batalha.

 1. Rica Matsumoto

  Satoshi (voice)

 2. Ikue Otani

  Pikachu (voice)

 3. Yuji Ueda

  Takeshi (voice)

 4. Megumi Toyoguchi

  Hikari (voice)

 5. Megumi Hayashibara

  Musashi (voice)

 6. Shin-ichiro Miki

  Kojiro (voice)

 7. Inuko Inuyama

  Nyarth (voice)

 8. Unsho Ishizuka

  Narrator (voice)

 9. Kôji Ishizaka

  Darkrai (voice)

 10. Koji Yamamoto

  Tonio (voice)

 11. Kunihiko Yuyama

  Diretor

Adicionar comentário