Opções
Player 1Dublado
Player 2Legendado
Player 3Player MFHD50
Pokémon o Filme: Diancie e o Casulo da Destruição

Pokémon o Filme: Diancie e o Casulo da Destruição

5.6
2014
01h 16min
Sinopse
 1. Rica Matsumoto

  Satoshi (voice)

 2. Ikue Otani

  Pikachu (voice)

 3. Mayuki Makiguchi

  Serena (voice)

 4. Yuki Kaji

  Citron (voice)

 5. Mariya Ise

  Eureka (voice)

 6. Megumi Satou

  Dedenne (voice)

 7. Megumi Hayashibara

  Musashi (voice)

 8. Shin-ichiro Miki

  Kojiro (voice)

 9. Inuko Inuyama

  Nyarth (voice)

 10. Yuji Ueda

  Sonans (voice)

 11. Kunihiko Yuyama

  Diretor

Adicionar comentário